1. Klagenemnder

 

Det har de siste tiårene kommet en rekke klagenemnder som håndterer tvister mellom foretakene og deres kunder. Innenfor bank- og finans er det fortrinnsvis Finansklagenemnda Bank og Norges Fondsmeglerforbunds Etiske Råd som er bør nevnes. Nedenfor ser vi litt nærmere på disse klagenemndene.