2. Inkasso

 

Inkasso gjelder inndriving av forfalte pengekrav, og er i hovedsak regulert av inkassoloven (1988/26) med tilhørende forskrifter. Inkasso forbindes gjerne med inkassovirksomhet og drift av inkassofirma, men det er verdt å merke seg at visse av lovens bestemmelser også gjelder ved inndrivelse av egne fordringer.