1.3. Formålsrettet finansiering

 

Man kan også dele finansieringsløsningene opp etter hvilke behov de dekker. En virksomhet vil gå gjennom ulike stadier hvor behovet for finansiering vil variere. Låne- og kredittavtalene som utarbeides tilpasses også til ulike behov og formål.

 

Ulike finansieringsformål:

  • Driftsfinansiering,
  • Oppkjøpsfinansiering,
  • Langsiktig finansiering av investeringer,
  • Verdipapirfinansiering, og
  • Valutalån.