1.2. Sektortilpasset finansiering

 

Til hver sektor i næringslivet vil det finnes et særskilt finansieringsbehov. Bakgrunnen er gjerne ulike markedsmessige forutsetninger, forskjeller i inntjening og kapitalbehov, og ulike rammevilkår for den enkelte bransje. I de store bankene er det egne medarbeidere med ansvar for spesifikke sektorer, og avtaleverket som utarbeides av advokatene er tilpasset den enkelte sektor og det finansieringsbehovet som skal dekkes.

 

Sentrale sektorer for finansiering er:

  • Næringseiendom og eiendomsutvikling,
  • Shipping og skipsbygging,
  • Olje og gass,
  • Fiskeri og fiskeoppdrett,
  • Landbruk, og
  • Teknologi, media og telekom.