1.1. Kredittavtalene

 

Det er etter hvert utviklet en tradisjon for hva kredittavtaler inneholder. Det er også en inngående lovregulering av kredittavtalene. Nedenfor ser vi litt nærmere på dette.