1. Kreditter

 

Etter en lovendring i finansavtaleloven omtales både de egentlige kredittene og lånene som «kreditt». I markedet eksisterer imidlertid begrepet lån som et mye brukt begrep, og begge begrepene brukes her uten at det er tilsiktet noen realitetsforskjell.